"Sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự thành công của Trung tâm."

Công Khai

Minh bạch

Chính xác

THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT TẠI TRUNG TÂM
Danh sách các bộ phận được đánh giá cao nhất

Công thương

Trực thuộc: Trung tâm Hành chính công tỉnh

Công an (Phòng cháy chữa cháy)

Trực thuộc: Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kinh tế

Trực thuộc: Trung tâm Hành chính công TP. Móng Cái

Hướng dẫn

Trực thuộc: Trung tâm Hành chính công TP. Uông Bí

Lao động - Thương binh & Xã hội

Trực thuộc: Trung tâm Hành chính công Huyện Vân Đồn

Tư pháp

Trực thuộc: Trung tâm Hành chính công TP. Cẩm Phả
CÙNG CHUNG TAY XÂY DỰNG MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ
Danh sách cán bộ được đánh giá cao nhất
Đặng Quang Toàn
Đinh Xuân Hà
Lê Hữu Phúc
Nguyễn Thị minh Lương
Nguyễn Thanh Trà
Trần Thị Thu Hoài
Phạm Thị Thu Hường
Đào Ngọc Tiến
Vũ Thị Thu Huyền
Vy Thanh Thùy
Đinh Thị Khánh Hòa
Nguyễn Thị Thu Hương