hệ thống đánh giá mức độ hài lòng

{{organization.name}} {{organization.total_voter}}
{{organization.contentment}}% hài lòng